Comunicat de presa

Proiect POIM
 
 

Suceava, 30.05.2023

LANSAREA PROIECTULUI "INVESTIȚII IN INSTALAȚII DE PRODUCERE A ENERGIEI VERZI IN CADRUL ROCAST NORD S.R.L."

ROCAST NORD S.R.L., in calitate de beneficiar, anunță demararea implementării proiectului: "INVESTIȚII IN INSTALAȚII DE PRODUCERE A ENERGIEI VERZI IN CADRUL ROCAST NORD S.R.L." cu COD SMIS 160332, finanțat din Programul Operațional Infrastructură Mare, APEL PROIECT: 13. Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile.

Proiectul se implementează in perioada 23.02.2023 și data 31.12.2023, in județul Suceava, Municipiul Suceava, Strada MITOCULUI, Nr. 48A, cod postal 720078.

Autoritatea de Management este MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare.

Obiectivul general: Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea durabilă a activității firmei ROCAST NORD prin asigurarea, din surse verzi, a energiei necesare funcționări firmei. Prin proiect se va instala o centrală fotovoltaică de 100 KW și a două pompe de căldură pentru incălzire/răcire care vor genera 17,3 KW. Puterea instalată din surse regenerabile de energie realizată prin proiectul de investiții este de 117,3 KW.

Obiectivele specifice ale proiectului

Primul obiectiv specific: acoperirea din surse verzi a 108.372 kWh din consumul anual de energie. Acest obiectiv se va atinge la finalul implementării proiectului prin instalarea unei centrale fotovoltaice cu o putere instalată de 100 KW. Al doilea obiectiv specific este acoperirea din surse verzi a 29.059,59 kWh din necesarul anual de incălzire. Acest obiectiv se va atinge la finalul implementării proiectului prin instalarea a două pompe de căldură. Al treilea obiectiv specific: reducerea gazelor cu efect de seră rezultate din activitatea firmei, cu 45,35 tCO2/an. Acest obiectiv va fi atins incepand cu primul an complet de funcționare după instalarea centralei fotovoltaice de 100 KW și a pompelor de căldură, ca urmare a inlocuirii consumului de energie care nu este din surse regenerabile cu energie din surse regenerabile.

Proiectul are o valoare totală de 1.041.515,06 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 540.772,78 lei: 459.656,86 lei din buget FEDER și 81.115,92 lei din bugetul statului.

Persoană de contact: Sebastian Silviu IVAN, tel.: 0746 122 277, e-mail: sebastian.ivan@rocastnord.ro

Ne gasiti si aici

rocastnord on facebook rocastnord on linkedin
btm
 

Pentru informatii si oferte despre produsele Rocast Nord va puteti abona la newsletter-ul din magazinul nostru, www.SuruburiOnline.ro

site creat de optimacad
Optimacad